कुवेतमा कर्फ्युको बेला अनलाइन विवरण भरेर पनि सामान खरिद गर्न र अस्पतालमा समय लिन सकिने

कुवेतमा लागू भएको पूर्णकालीन कर्फ्युको अवस्थामा अनलाइन विवरण भरेर खाद्यान्न खरिद गर्न सकिने भएको छ। www.moci.shop मा गएर आवश्यक विवरण भरी नजिकको बिक्री केन्द्रमा समय लिन र खाद्यान्न खरिद गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी मेडिकल केन्द्र तथा अस्पतालमा पनि समय लिन सकिने भएको छ।

खाद्यान्न खरिद गर्नका लागि:
सुपर मार्केट, कोअपरेटिभ सोसाइटीमा समय लिनको लागि www.moci.shop मा जानुहोस्

    आवश्यक विवरण भर्नुहोस् (सिभिल आइ.डी नम्बर, सिभिल आइ.डी पछाडि रहेको सिरियल नम्बर, बसोबास गर्ने क्षेत्र, मोबाइल नम्बर, इमेल आदि)

    आफ्नो नजिकको सुपर मार्केट, कोअपरेटिभ सोसाइटी आदि छनोट गर्नुहोस्

    उपयुक्त समय छनोट गर्नुहोस्

    सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि प्राप्त क्यू. आर कोड (QR Code) सुरक्षित राखेर आवश्यक पर्दा देखाउनुहोस्

    यदि सिभिल आइ.डीमा आफू बसोबास गर्न क्षेत्र फरक परेमा My address doesn’t match my civil ID भन्ने अपसनमा क्लिक गरी PACI नम्बर हाल्नुहोस्

मेडिकल केन्द्र तथा अस्पतालमा समय लिनका लागि निम्न वेबसाइटमा गएर आवश्यक विवरण भरी समय लिन सकिन्छ। https://curfew.paci.gov.kw/request/create

स्रोत: नपाली राजदूतावास, कुवेत

Top