सरकार ‘श्रमिक सूचना बैंक’ सञ्चालन गर्ने तयारीमाः बेरोजगार, हाल कार्यरत र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको विवरण राखिने

काठमाडौं। सरकारले श्रमिक र रोजगार क्षेत्रको विस्तृत सूचना रहने ‘श्रमिक सूचना बैंक’ स्थापनाको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सोहीअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक सूचना बैंकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।

“मूलतः श्रमिकको आधारभूत विवरणहरू पहिचान हुने गरी सरकारका विभिन्न निकायसँग रहेका विवरणहरूलाई समेटी जनशक्ति योजनाका लागि एकीकृत स्वरूपमा श्रमिक सूचना बैंकको स्थापना गर्न लागिएको हो,” मस्यौदामा भनिएको छ।

श्रमिक सूचना बैंकले भविष्यमा श्रम बजारमा कुन-कुन क्षेत्रमा संलग्न हुन सकिन्छ वा कुन अवसरको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण जानकारी दिने मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यतिमात्र होइन बैंकलाई वेरोजगार र रोजगारदाताबीच काममा समन्वय गर्ने अभियानमा समेत आबद्ध गराउन सकिने जनाइएको छ।

“कृषि, निर्माण वा सेवा क्षेत्रलगायतका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई श्रम बजारमा बिकाउन तथा टिकाउन, क्रमशः औपचारिकीकरण गर्न एवं दीर्घकालीनरूपमा सामाजिक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन पनि एकीकृत सूचना प्रणालीको विकासले थप मद्दत पुर्‍याउनेछ,” श्रमिक सूचना बैंकको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख छ।

देशभर विभिन्न क्षेत्र, पेशा वा व्यवसायमा संलग्न हुन चाहने वा हाल कार्यरत श्रमिकको विवरण श्रमिक सूचना बैंकमा राखिने छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा फर्किएका जनशक्तिमा रहेको सीप तथा योग्यताको समेत अद्यावधिक विवरणहरू श्रमिक सूचना बैंकमा हुनेछन्।

“श्रम बजार प्रवेश गर्ने श्रम शक्तिको योग्यता, ज्ञान, सीप, दक्षता तथा अनुभवको विवरण लेखांकन गरी कुन क्षेत्र, पेशा वा व्यवसायमा रोजगार वा स्वरोजगारमा रहेका छन् भन्ने अत्यावश्यक विवरण सूचना प्रविधिमा आवद्ध गरी श्रमिक र रोजगारको क्षेत्रसम्बन्धी विस्तृत सूचना रहने श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ,” श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा लेखिएको छ।

श्रमिक सूचना बैंकमा सबै स्थानीय तहहरूमा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) लाई सुदृढीकरण गरी क्षेत्रगतरूपमा श्रम योग्य जनशक्तिको विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गरी राखिने छ। यो सूचना सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ।

“हाल सञ्चालनमा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरी एकीकृत सूचनासहितको श्रमिक सूचना बैंकको स्थापना र सञ्चालन गरिने छ,” मस्यौदामा लेखिएको छ।

बैंकमा श्रम बजारमा रहेका तथा प्रवेश गर्ने १८ देखि ५९ वर्ष उमेरका श्रमयोग्य जनशक्तिको ज्ञान, सीप, क्षमता, योग्यता र अनुभव समेतको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्ने र सो को विवरण विद्युतीय माध्यमबाट वास्तविक समयको तथ्यांकको रूपमा उपलब्ध गरिने छ।

Top