अब तपाईंको बैदेशिक रोजगारिको क्रम मा भए घटेका बिभिन्न कथा ब्यथा हरुको भिडियो बनाउनुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस् हामी हाम्रा पाठक हरु सम्म पुराउन का साथै जानकारी गराउन सहयोग गर्छौ
थप जानकारीको लागि थप जानकारीको clink लागि गर्नुहोस्!!!

Top